E-Mühtasil Makbuzu kullanıma hazır …

E-Mühtasil Makbuzu kullanıma hazır …

e-Müstahsil Makbuzu iş süreçlerini kolaylaştırırken, zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor!

e-Müstahsil Makbuzu uygulaması, müstahsil makbuzlarının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde elektronik ortamda oluşturulmasını ve raporlanmasını sağlıyor. Vergi mükellefi olmayan çiftçilere düzenlenen müstahsil makbuzları dijital ortama taşınarak işletmelere avantaj sağlıyor.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın …

demetduygulu